buy vpn kharid vpn kerio vpn mobile vpn
دسته بندی ابرها – رایانش ابری
خانه >* رایانش ابری >* دسته بندی ابرها

دسته بندی ابرها

دسته بندی ابرها:

بر پایه تعریف گسترده اصطلاح «ابر»، رده بندی کنونی ابرها را براساس سرویس ابری ارائه شده و گونه های ابر از هم متمایز می کند. هنگام دسته بندی سرویس های ابری پیشنهادی، معمولاً ابرها را برحسب شکل سرویس ، بسته به بخشی از پشته نرم افزاری که به عنوان سرویس ارایه می شود، یاد می کنند. در اینجا عمومی ترین شکلهای سرویس که به اختصار IaaS، PaaS ،SaaS نشان داده می شوند را مورد بحث قرار می دهیم. گونه های ابر ( شامل عمومی، خصوصی و آمیخته)  به ماهیت دسترسی و کنترل با درنظر گرفتن استفاده و فراهم سازی منابع فیزیکی و مجازی اشاره دارند.

محبوبترین شکل های سرویس ابری:

زیر ساخت به عنوان سرویس (   IaaS) : ابرهای به شکل زیرساخت به عنوان سرویس، دسترسی را به مجموعه هایی از منابع سخت افزاری کامپیوتر مجازی سازی شده، شامل سرورها، شبکه و فضای ذخیره سازی فراهم می کند . با IaaS، کاربران کلاسترهای مجازی خود را ایجاد کرده و روی آن نصب، نگهداری و اجرای پشته نرم افزاری خود را به عهده می گیرند.
بستر به عنوان سرویس ( (   PaaS:ابرهای به شکل بستر به عنوان سرویس، دسترسی به محیط برنامه نویسی یا زمان اجرا را فراهم می کند . درون این محیط ساختمان داده و رایانش مقیاس پذیر تعبیه شده است. با PaaS،  کاربران برنامه های کاربردی خود را درون محیطی که توسط فراهم کننده سرویس ارایه می شود ساخته و اجرا می کنند.
نرم افزار به عنوان سرویس ( (    SaaS:ابرهای به شکل نرم افزار به عنوان سرویس، دسترسی به مجموعه ای از برنامه های کاربردی نرم افزاری را فراهم می کنند. فراهم کنندگان سرویس به کاربران دسترسی به برنامه های کاربردی ویژهای را که روی زیرساخت فراهم کننده کنترل و اجرا شده است را پیشنهاد می دهند. نرم افزار به عنوان سرویس معمولا «نرم افزار بنا به درخواست» نیز نامیده می شود.
گونه های ابری:

ابر عمومی :

ابرهای عمومی دسترسی به منابع رایانشی را  برای عموم ، روی بستر اینترنت فراهم می کنند. فراهم کننده ابر عمومی به مشتریان اجازه فراهم سازی منابع توسط خود آنها را معمولا از طریق واسط سرویس وب می دهد. مشتریان اجاره دسترسی به منابع مورد نیاز را بر پایه میزان استفاده پرداخت می کنند. ابرهای عمومی دسترسی به مجموعه های بزرگ از منابع مقیاس پذیر را به صورت موقت فراهم می کنند؛ بدون نیاز به سرمایه گذاری بزرگ روی زیرساخت مرکز داده .
ابر خصوصی :

ابرهای خصوصی برای کاربران دسترسی سریع به منابع رایانشی موجود درون زیرساخت سازمان را فراهم می سازد. کاربران مجموعه منابعی که از ابر خصوصی گرفته می شوند را مقیاس بندی و منابع مورد نیاز را فراهم می کنند، که نوعا همانند ابر عمومی از طریق واسط سرویس وب است. اگرچه ابر خصوصی، به این علت که در داخل مراکز داده موجود سازمان و پشت دیواره آتش سازمان ساخته شده است، وابسته به معیارهای فیزیکی، الکترونیکی و رویه های امنیتی سازمان است و از این رو ، درجه بالاتری از امنیت را روی کد و داده های حساس ارائه میکند.

افزون براین، ابرهای خصوصی بازدهی سخت افزارهای فیزیکی را از طریق مجازی سازی بهینه کرده و تحکیم می کنند و از اینرو قادر به بهبود قابل توجه بازده ی مرکز داده و کاهش هزینه های عملیاتی هستند.
ابر آمیخته :

ابر آمیخته منابع رایانشی ( مانند سرورها، شبکه ، فضای ذخیره سازی و…) را که از یک یا چند ابر عمومی و یک یا چند ابر خصوصی گرفته می شود را ترکیب می کند .

 

[mappress mapid=”2″]

درباره ی کریمی

کارشناس سخت افزار، ارشد معماری سیستم های موازی - دانشگاه فردوسی مشهد || محقق در زمینه رایانش ابری؛ زیرساخت به عنوان سرویس || مربی آزمایشگاه های ریزپردازنده، سیستم عامل ، معماری ، منطقی و معماری - دانشگاه بزرگمهر قائنات || آشنایی با انواع پلت فرم های زیرساخت | openstack | Eucalyptus | OpenNebula ||| تجربه کاری در زمینه شبکه : Linux | Debian | Ubuntu Cisco | CCNA | CCNP Microsoft | Server 2003

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *